Czy Istio to przyszłość zarządzania mikroserwisami w chmurze?

Istio jest platformą zapewniającą jednolity sposób łączenia, bezpiecznej obsługi i zarządzania mikroserwisami. Istio zarządza przepływem ruchu pomiędzy usługami, egzekwowaniem polityk dostępu i raportowaniem danych telemetrycznych. A to wszystko bez potrzeby zmiany kodu twojej usługi.

Do zainstalowania Istio w dowolnym klastrze Kubernetes wystarczy jedno polecenie, tworząc sieć usług, która umożliwia automatycznie równoważyć ruch pomiędzy endpointami z zachowaniem reguł routingu. Posiada wbudowaną warstwę polityk, obsługujących kontrolę dostępu, limity stawek i przekroczenia kwot.
Obecnie Istio obsługuje tylko platformę Kubernetes i jest przeznaczony do zastosowań zarówno w chmurze i lokalnie on-premises.

W dniu 24 maja, Google, IBM i Lyft ogłosili wydanie wersji alpha Istio, jako projektu open source, zapewniającego jednolity sposób łączenia, zabezpieczenia, zarządzania i monitorowania mikroserwisów.

Google Cloud informuje również, że Istio będzie dostępne w chmurze i będzie je można automatycznie integrować z dostępnymi usługami. Obecnie można je zainstalować ręcznie w Google Container Engine. W przyszłości funkcjonalność Istio ma być przenoszona do Cloud Endpoints i Apigee. Ma to zapewnić zarządzanie interfejsami API i mikroserwisami w organizacjach dowolnej wielkości.

Wszystkie usługi obsługiwane przez Istio bez problemu będą mogły współdziałać w ekosystemie Open Service Broker, który jest zunifikowanym API ułatwiającym dostarczenie i używanie serwisów. Pomaga on definiować katalog usług, które mogą być używane w przedsiębiorstwie i zapewnia audyt w celu egzekwowania zgodności.

Przechodząc od aplikacji monolitycznych do architektury mikroserwisów, używając Istio zespoły nie będą musiały się martwić wyzwaniami związanymi z integracją usług w systemach rozproszonych. Dużym ułatwieniem będzie automatyzacja wykrywania usług, ze wsparciem standardu Open Service Broker. Istio pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem równoważeniem obciążania, tolerancją błędów, monitorowaniem, dynamicznym routingiem, zapewnieniem zgodności i bezpieczeństwa.

 

 

Discovery and Load Balancing

Michał Szafrański
Programista - Architekt - Projektant Oprogramowania. Zainteresowania: Cloud Computing - Architectural Design Patterns - Google Cloud Platform. Miłośnik sprzętu i oprogramowania firmy Apple.

Comments are closed.