Struktury danych w AppleScript.

Praca z listami.

Na wstępie musisz wiedzieć, że w AppleScript, w odróżnieniu od innych języków listy nie są indeksowane od zera, tylko rozpoczynają swoją numerację od numeru 1. 

Listy są tworzone poprzez podanie elementów w nawiasach klamrowych. Pobranie całej listy wykonujemy komendą get.

Pobranie elementów listy

Pobranie elementów listy

Zmiana elementów na liście odbywa się za pomocą komendy set:

Edycja pierwszego elementu listy

Edycja pierwszego elementu listy

Pobranie elementu z listy jest realizowane komendą get:

Pobranie elementu z listy

Do naszej listy możemy w bardzo prosty sposób dodawać elementy. Elementy można wstawić na początek listy oraz na koniec. Wstawianie realizujemy komendą copy:

Dodawanie elementów do listy
Dodawanie elementów do listy

Teraz, skoro mamy naszą listę gotową, możemy wykonywać różne operacje na niej.
W celu pobrania ilości elementów listy używamy komendy count:

Pobranie liczy elementów naszej listy

Z naszej listy możemy pobrać zakres elementów, realizujemy taką operację komendą thru:

Pobranie tylko zakresu elementów z naszej listy

Na koniec list, mam dla Ciebie ciekawostkę do wykorzystania. Czasami generuję jaką treść, w której potrzebuję wykorzystać losowe elementy imion, nazwisk, rodzai rzeczy ze słownika. Może być do tego pomocne właśnie pobieranie losowych elementów listy. W AppleScript pobranie losowego elementu z listy realizujemy komendą some:

Uruchamiając skrypt kilkukrotnie, zauważysz, że odpowiedz jest zawsze inna.
Pobranie losowego elementu z listy

Praca z rekordami.

Rekordy są nienumerowanymi listami par klucz – wartość. Lista nienumerowana oznacza, że nie możesz pobrać określonego elementu, jak to miało miejsce w przypadku list. Nie można wykonać komendy get item 2, ponieważ nie ma czegoś takiego. Do pobrania wartości rekordu potrzebujesz znać jego klucz.
Jeśli programujesz w innych językach, to rekordy są podobne do dictionary lub hash.
W rekordach klucze są unikalne i nie możesz zdefiniować drugiego rekordu o takim samym kluczu.
Do naszej listy pracowników dodam teraz ich stanowiska. Klucz od wartości oddzielamy dwukropkiem :, a pary przecinkiem.

Zwróć uwagę, że klucz nie jest podawany w cudzysłowach.
Pobranie wartości elementu z rekordu

Michał Szafrański
Programista - Architekt - Projektant Oprogramowania. Zainteresowania: Cloud Computing - Architectural Design Patterns - Google Cloud Platform. Miłośnik sprzętu i oprogramowania firmy Apple.

Comments are closed.